Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 149
Năm 2021 : 606
 • Bùi Đức Kỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977502330
  • Email:
   kytuyenquang@gmail.com
 • Phàn Văn Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0972474808
  • Email:
   luongkhanhdan@gmail.com
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982 874100
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0987654332
  • Email:
   nguyenvanb.tentruong@tentinh.gov.vn
Video Clip